Pro Pilvipalvelut - Eettinen ohjeisto voi auttaa yritystä

Jaa sivu:

Eettinen ohjeisto on vahva näyttö sitoutumisesta

Eettisyys ja arvot ovat nousseet jatkuvasti yhä tärkeimmiksi osaksi yrityksiä ja yrittämistä.

Eettisyys on lopulta hyvin yksinkertainen vaade. On kysymys oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, laista ja laittomuudesta.

Eettisten arvojen ”asiakirjana” pidetään yrityksen eettistä ohjeistoa. Bisnesympäristössä se tunnetaan yleisesti englanninkielisellä termillä Code of Conduct. Se sisältää organisaation omat hyvät liiketavat ja eettiset periaatteet.

Yrityksen eettisten arvojen kolme tukipilaria ovat oikein tekeminen, hyvän edistäminen ja lakien kunnioittaminen. Samat inhimilliset arvot johdattelevat yksittäistä ihmistä elämässä. Ei siis ihme, että vastuullisuudesta, arvoista ja eettisyydestä yrityksistä puhuttaessa päädytään joskus termiin ”yrityskansalaisuus”.

Yrittäjien arvoja eettisiä normeja tutkittaessa on todettu, että suuri joukko yrittäjistä joutuu puntaroimaan tekemisiään eettisessä mielessä varsin usein. Yritysmaailmakin elää ristiriitaisessa tilanteessa. Toisaalta vaateet eettisyyden ja arvojen kunnioittamiseksi kasvavat, mutta vastavoimana leviää myös itsekkyys ja sen myötä piittaamattomuus säännöistä, arvoista ja eettisyydestä, kuten yrittäjät ovat tutkimuksissa todenneet.

Hyvin monissa suuremmissa yrityksissä on jo otettu käyttöön eettinen ohjeisto (Code of Conduct tai Code of Ethics), jolla yritys linjaa toimintansa vastuulliset periaatteet. Ohjeistosta on tullut yleinen liite kauppasopimuksiin.

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Organisaatiolta vaaditaan nykyistä enemmän

Suuret organisaatiot voivat resursoida eettisen ohjeistusten ja yrityksen arvopohjan laadintaan riittävästi voimia, mutta esimerkiksi pk-yritykselle voi olla hyvinkin raskas tehtävä.

Kaikesta huolimatta minkä tahansa kokoinen yritys voi joutua osoittamaan eettisyytensä ja arvonsa ollessaan osana pitkää tuotantoketjua. Suuryritykset ovat tarkkoja maineestaan ja vaativat alihankkijoiltaan tarkkoja tietoja tuotteiden ja palvelujen tuottamisesta.

Myös rahoitus- ja vakuutussektori ovat entistä kiinnostuneempi yrityksen eettisyysasteesta ja arvomaailmasta päätöksiä tehdessään. Ne voivat asiakkaan ohella edellyttää alahankkijalta nykyistä laajempaa raportointia. Pienenkin organisaation pitää pystyä vastaamaan vaateeseen.

Yrittäjän oma arvomaailma tärkeä

Pienissä yrityksissä, jollaisia on valtaosa suomalaisyrityksistä, eettisten arvojen luominen kuulu usein yrittäjälle itselleen. Näin toiminnan ohjenuorat pakostakin noudattavat hänen henkilökohtaisia arvojaan.

Yritysten pienuus lienee syynä myös siihen, että valtaosalla suomalaisia pk-yrityksiä ei ole eettisiä ohjeita tai arvoperusteita kirjallisessa muodossa. Näin ollen ne eivät ole myöskään työntekijöiden, asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden nähtävänä ja tarkasteltavana.

Heikko lenkki voi pilata koko ketjun

Kuluttajien ja yhteistyökumppaneiden vaatimukset avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä pakottavat yrityksiä kuitenkin tarkastelemaan eettisiä kysymyksiä nykyistä paremmin. Pitkissä tuotantoketjuissa vaaditaan yhä tarkempia yksityiskohtaisia tietoja jokaisen lenkin pitävyydestä. Ketju ei saa katketa epäeettisyyteen, huonoon maineeseen tai laittomuuksiin missään vaiheessa.

Kukapa siis haluaisi olla se heikko lenkki, jonka vuoksi hyvä bisnes menisi kiville tai aiheuttaisi esimerkiksi sosiaalisen median ryöpytyksessä huonon maineen monelle kumppanuusyritykselle? Huono maine tulee helposti, mutta sen korjaaminen voi joskus olla jopa mahdotonta.

Henkilöstön on sisäistettävä

Yhtä tärkeää kuin yrityksen johdon on sisäistää organisaationsa eettiset arvot, on se myös koko henkilöstölle. Työntekijöiden on tiedettävä millaiset arvot heidän työtään edustavat. Ei riitä, että pomo tai omistaja-yrittäjä tietää, sama eettinen kestävyys ja arvomaailma pitää pystyä jakamaan myös lattiatasolla.

Eettisen kestävyyden uskotaan vaikuttavan vastaisuudessa yhä enemmän yrityksen menestykseen. Näin siksi, että asiakkaiden ja kuluttajien halu varmistua toimintaperiaatteista kasvaa jatkuvasti.

Tämä trendi vaatii yritykseltä myös lisääntyvää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, uskallusta avata oma toiminta kenen tahansa tarkasteltavaksi.

Eettisyys on vastuullisuutta

Yritysten eettisissä säännöstöissä otetaan kantaa moniin samoihin asioihin, joihin yritys on sitoutunut jo hyväksymällä usean muun henkilöstöä koskevan asiakirjan tai sopimuksen.

Aivan kuten vastuullisuuteen yrityksessä myös eettisyyteen kuuluu erilaisuuden kunnioittaminen. Riippumatta työntekijän etnisestä-, taloudellisesta-, uskonnollisesta- tai poliittisesta taustasta kaikkia on kohdeltava tasapuolisesti. Tämä sama koskee yhteistyökumppaneita.

Eettisessä ohjeistuksessa on tarpeen muistuttaa kaikkia osapuolia tietoturvallisuuden takaamisesta lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla.

Työlainsäädännöstä tuttujen eettisten arvojen mukaista on hyväksyä työntekijöiden vapaus järjestäytyä ammatillisesti. Työntekijän kunnioitukseen kuuluu myös, ettei tämä joudu uhkailun, syrjinnän, häirinnän tai loukkausten kohteeksi. 

Hyvän etiikan mukaista on myös vastata siitä, että työturvallisuus on parhain mahdollinen.

Eettisyys ympäristössä

Ympäristö on varmasti puhutuin osa-alue yritysten arvoja, eettisiä säännöstöjä ja niiden käytännön toteutumista seurattaessa. Ympäristön turmeleminen paljastuu helposti. Ympäristölle epäystävällisten materiaalien käyttö huomataan nopeasti. Niinpä on tärkeää, miten yritys hoitaa ympäristösuhteensa.

Ympäristöystävällisesti toimiminen ei aina tarkoita kustannusten nousua. Kun raaka-aineiden ja energian kuluttamisen tapoja tarkastellaan ympäristöystävällisyyden näkökulmasta, joka yleensä tarkoittaa tehokkuuden maksimointia, niin silloin syntyy usein myös säästöjä.

Nämäkin ovat toimenpiteitä, jotka monissa yrityksissä on tehty jo monen muun asian tarkastelun yhteydessä tai lakien sanalemana. Nyt ne voidaan ottaa mukaan yrityksen eettiseen ansioluetteloon.

Eettiset ohjeet – Code of Conduct

Laatiako yritykselle eettiset ohjeet vaiko ei?

Jos ne laaditaan, niiden noudattamiseen on myös sitouduttava, sillä ohjeet ilman sitoutumista ovat pelkkää sanahelinää. Se kalahtaa lopulta omaan nilkkaan ja antaa huonon kuvan yrityksestä.

Eettiset ohjeet ovat yrityksen toiminnalleen asettamien arvojen täydentäjä. Ohjeet ovat julkinen kirjallinen esitys. Julkistamisella ohjeet yritys sitoutuu niihin, ja hyväksyy sen, että sidosryhmät  voivat valvoa ja vaatia niiden noudattamista.

Muista tämä: Älä lupaa sellaista mitä yrityksessä ei tehdä!

Muista tämäkin: Eettisyys ja arvot ovat sisällä kaikessa toiminnassa:

  • taloudellisessa
  • sosio-kulttuurisessa
  • turvallisuudessa
  • työoloissa
  • asiakas- ja yhteistyösuhteissa
  • markkinoinnissa
  • ympäristössä
  • johtamisessa
  • tietosuojassa

Esimerkki isojen organisaatioiden eettisistä ohjeista ja periaatteista:

https://www.rakennusteollisuus.fi/Rakennusteollisuus-RT/eettiset-periaatteet2/

Anonyymi ilmoituskanava ja rahanpesulaki

Lataa kalvosarja pdf-muodossa tai katso alta video.

Pro Vastuullisuus -palvelun esittely

Lataa esittely pdf-muodossa tai katso alta video.

Scroll to Top